. BGYS Politikası

Skip to main content

fujifilm

FUJIFILM Grubu

FUJIFILM Grubu
Kurumsal Bilgiler

FUJIFILM Healthcare Turkey Sağlık A.Ş.

BGYS Politikası

Kurumsal Image

 

TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemin ana teması; FUJIFILM Healthcare Turkey Bilgi Yönetim Sistemleri’ inde; insan, alt yapı, yazılım, donanım, müşteri bilgileri, kuruluş bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamaktır.

Bu doğrultuda BGYS Politikamızın amacı;

• İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı FUJIFILM Healthcare Turkey Bilgi Yönetim Sistemleri' nin bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş prosesleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak,

• Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak.

Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,
Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi, 
Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

• Sadece elektronik ortam da tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortam da bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

• Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak.

 

• Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıkların, BGYS Ekibine rapor etmek ve BGYS Koordinatörü tarafından soruşturulmasını sağlamak.

• İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek.

• Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek. Değerlendirmeler sonucunda, aksiyon planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak.

• Sözleşmelerden doğabilecek her türlü anlaşmazlık ve çıkar çatışmasını engellemek.

• Bilgiye erişebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamaktır.

 

Detaylar

Şirket FUJIFILM Healthcare Turkey Sağlık A.Ş
Adres Kazım Özalp Mah. Nenehatun Cad. No: 75 Kat: 2 Gaziosmanpaşa - Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
E-Mail shm-hctr-info@fujifilm.com
Telefon +90 312 436 8282
Faks +90 312 436 9600