. IMRI (Intraoperative MRI)

Skip to main content

fujifilm

FUJIFILM Grubu

FUJIFILM Grubu
Kurumsal Bilgiler

FUJIFILM Healthcare Turkey Sağlık A.Ş.

Cerrahide beyin tümör alanını görselleştirme gerekliliği


Beyin tümörünün rezeksiyonunda, tümörün tamamının çıkarılması gerekliliğinin yanında, hastanın 5 yıl hayatta kalma oranını arttırmak ve ameliyat sonrası komplikasyonları en aza indirmek için fonksiyonel alanların korunması oldukça önemlidir.

MR görüntü, tümör ile normal doku arasındaki pozisyon ilişkisini göstermede en etkili yöntemdir. Gerçek zamanlı olarak intraoperatif olarak alınan MRI görüntüleri sayesinde navigasyon sisteminin doğruluğu artırılmaktadır.


İntraoperatif MRG'nin Yararları
1. İntraoperatif olarak alınan güncellenmiş görüntülerle cerrahi karar sürecinizi geliştirir.
2. Çıkarılacak tümörün daha büyük olduğu hasta için cerrahi sonucu iyileştirir.
3. Hastada tekrar ameliyat ve nüks oranını azaltır.
4. Bu gelişmiş tıbbi teknoloji ile hastanenin stratejik konumu iyileştirilir.

Intraoperative MRI


 

Tek Oda Çözümü

Intraoperative MRI


Manyetik alan sızıntısının çok az olması sebebiyle tek odaya kurulabilen MR görüntüleme sisteminde, ameliyat sırasında hastanın uzağa taşınması gerekmeden, hareketi minimize eden tek masa sayesinde, hastanın hayati riskleri minimize edilmiş olur. Hasta ameliyat masası MR uyumlu ve kolaylıkla taşınabildiğinden operasyon süresi uzatılmadan, masa kolaylıkla döndürülerek tarama işlemi gerçekleştirilir.

 

 

 

Beyin Cerrahisi Ameliyathane Çözümü


FUJIFILM, ameliyathane entegrasyonu da dahil olmak üzere tüm işleyiş için bir çözüm önerisi sunmaktadır. MR uyumlu ekipmanların seçimi ve montajı FUJIFILM tarafından gerçekleştirilmektedir.

Çözüm önerilerimiz:

1.     MRG yakınında kullanılabilecek ve döndürülebilen bir ameliyat masası, Cerrahi bir alanın görünürlüğünün arttırılmasını sağlayan MR uyumlu tavana monte edilen cerrahi ışıklar,

2.     Cerrahi operasyonlardaki pozisyon bilgisini kavramak için gerekli olan bir cerrahi navigasyon sistemi,

3.     MR görüntüleme sırasında kullanılabilecek MR uyumlu bir ünite,

4.     Her üretici için ayrılabilir bir kalkan kutusu (shield box),

5.     Operasyon odasındaki ortamı ayarlayan öğeler ve cihazlar,

6.     MRI ortamında ameliyatta bile hastanın yaşamsal bulgularını kontrol edebilecek MR uyumlu birimler,

7.     MR uyumlu monitör ve öğeleri,

8.    İntraoperatif MRG, cerrahi mikroskop, cerrahi navigasyon gibi sistemlerden alınan video / görüntü bir oda içi göstergeye entegre edilir ve dış operasyon odasına aktarılır. Böylece ameliyat ekibi o anki durumunu paylaşabilir.