. LISENDO880

Skip to main content

fujifilm

FUJIFILM Grubu

FUJIFILM Grubu
Kurumsal Bilgiler

FUJIFILM Healthcare Turkey Sağlık A.Ş.

Kardiyovasküler Ultrason Vizyonunun Yeniden Tanımlanması

KUSURSUZ SENFONİK MİMARİ

 

[Görüntü kalitesinin bir sonraki seviyesini elde edin]
Kardiyak görüntü kalitesine adanmış çok sayıda ana görüntü ayarlama parametresi; hastaya bağlı değişkenlik gibi sinyal uygunluğunu engelleyen çelişen faktörleri azaltmaya yarayan çok sayıda teknoloji; çeviriciler, görüntü işletim algoritmaları, monitör ekranı: FUJIFILM, LISENDO 880 için her seviyede ileri incelikli teknolojilere sahiptir. Kardiyak tanısı için seçkin seviyede görüntü netliği sağlayan SAF SENFONİK MİMARİ.

2DTTE Çevirici

Aşamalı dizilime sahip çevirici, özellikle kardiyoloji için gerekli olan yüksek spatiyal, temporal ve kontrast çözünürlüğü oluşturmak için yeni tasarlanmıştır. İnterkostal aralıklarda tutması rahat olan ve kolayca uyum sağlayan geliştirilmiş şekliyle, görüntü netliğini engelleyen kullanıcı becerisine ve hastanın sahip olduğu hastalığa dayalı değişken faktörleri azaltabilir. 
Description: image 
Description: image

eFocusing

LISENDO 880'e yönelik yeni geliştirilmiş iletim/alım teknolojisi, dikkate değer S/N gelişimi oluşturmaktadır ve daha yüksek frekanslarda mükemmel penetrasyon sağlarken fokal bağımlılığı azaltmaktadır. eFocusing, görüntü işletimiyle modifiye edilmeyen, tek dokunuşlu işlemle seçilen gerçek zamanlı bir ekran sunmaktadır. 
Text Box: Sonuç Görüntü    Description: image
Tüm derinliklerde odaklanma

Aktif Arka Uç

Description: image 
Daha eski modellerden geliştirilen FUJIFILM'nin eşsiz görüntü işletim teknolojileri LISENDO 880 için daha da artırılmaktadır. Yeni geliştirilen çeviricilerle ve eFocusing teknolojisiyle birleştirilerek bu teknolojiler her kullanıcı tercihi için en uygun hale getirilebilen mükemmel tanıma sahip görüntülemeye ulaşmaktadır.

 

LISENDO 880: Kusursuz iş akışı

[İşletilebilirlikte bir sonraki seviyeyi elde edin]
LISENDO 880, çok yönlü otomatik kardiyak fonksiyon ölçüm paketiyle donatılmaktadır. Kullanım kolaylığı sonucu ve tetkike uyumluluk belirgin ölçüde verimliliği, düzene koyulan iş akışını geliştirmektedir. Hem operatörler hem de hastalar için rahat bir ortamda hızlı, hassas tetkikler gerçekleştirilmektedir.

Akıllı Kardiyak Ölçümü

FUJIFILM'nin geniş verisi ve Yapay Zekâ teknolojisiyle yapılandırılmış olan öğrenim verisini kullanarak otomatik tanılamada yüksek hassasiyete ulaşılabilmektedir. LISENDO 880, bilgiye dayalı geniş veri bankasının eklenmesiyle ölçüm hassasiyetinin geliştirilmiş olduğu kompleks kardiyak fonksiyonlarına ait birçok otomatik ölçümü kapsamaktadır. Belirgin iş akışı gelişimlerine yol açar nitelikte apeksten gelen tüm görüntüler için ölçümlerin otomasyonu gerçekleştirilmiştir. 
Fraksiyonel Alan Değişimi(FAC)
Description: image 
RA Hacmi
Description: image 
LV Hacmi(EF)
Description: image 
LA Hacmi
Description: image

Otomatik ED-ES Saptama

Bu fonksiyon seçildiğinde, ED ve ES kareleri otomatik olarak saptanmakta ve hemen görüntülenmektedir. Otomatik ED-ES saptama ile otomatik ölçüm paketlerinin kombinasyonu kusursuz iş akışı sunmaktadır. 
Description: image   Description: image

Sezgisel İşletim Konsolu

Temel konsol işlemlerini birlikte sunarak dondurma butonu trackball'a yakın yere yerleştirilmektedir. Ek olarak trackball etrafındaki temel 5 düğme, Kardiyak 3B ve kardiyak fonksiyon analizi gibi daha gelişmiş fonksiyonların sezgisel performansı için iş akışını kolaylaştırmaktadır.

[Atış Modu]
Description: image

 

 

ALOKA ARIETTA 850: KUSURSUZ İŞ AKIŞI

 

ALOKA ARIETTA 850 ergonomik tasarımı operatörün zahmetini minimuma indirmektedir. Kusursuz iş akışını destekleyerek birçok kullanımı kolay fonksiyon tetkik zamanını kısaltır ve daha rahat tetkik ortamı sağlar. Sonuç olarak, hasta deneyimi de geliştirilmektedir.

Esnek Monitör Kolu 

Monitör kol mekanizması, tetkik süresince yukarı, aşağı, sağa veya sola pozisyonda herhangi bir değişiklik olmaksızın ekranın sorunsuz arkaya ve öne hareketini destekler.

Protokol* Asistanı 

Rutin protokollere ait ön kayıt işlemi, tetkik süresince gerekli olan işletim adımlarını kısaltmaktadır. Görüntü depolama, yanlış görüntü depolama tekrarları gibi işlemleri hızlandırır, artırılan tetkik verimine, hassasiyeti ve üretilen iş hacmine katkıda bulunur.

Otomatikleştirilmiş Ölçüm 

Otomatik Çerçeve Seçimi (AFS), Gerçek Zamanlı Doku Elastografisinde ölçüm için uygun kareyi çıkartır. Assist Strain Ratio (ASR) (Yardımcı Gerinim Oranı, ölçüm İlgi Alanını otomatik olarak konumlandırır. Kompleks, tekrar eden ölçüm adımları artık tek buton kullanılarak tamamlanabilir.

 

ALOKA ARIETTA 850: UYGULAMANIZ

 

[Tanısal güvenin bir üst seviyesini elde etme]
Kalpten pompalanan kan, kan damarları ile vücutta dolaşır. LISENDO 880 ile sağlanan farklı uygulamalar, morfolojinin, kinetiklerin ve de vücut çevresindeki damar yapısının fizyolojisinin daha detaylı anlaşılmasını sağlayarak zamanla damarların ve kan akışının farklı fonksiyonel değişikliklerini değerlendirir ve görüntüler.

Kardiyak 3D

Kardiyak 3D, kardiyak tetkikinin vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Tanısal bilgiye, kalp hastalığının tanısı ve tedavisine yönelik bir sonraki aşamada ulaşılmaktadır. Kalitesi eşsiz "Japon yapımı" ürünlerle, görüntü kalitesi, işletilebilirlik ve fonksiyonellikte tüm yönlerde erişilmektedir. 
Description: image 
Description: image

 

Kardiyak 3D Analizi

Elde edilen 3B verisi, kalp kapakçığı çap ölçümü, 3B morfolojik gözlem, hacim hesaplama ve izleme dâhil farklı analiz paketleri için kullanılabilmektedir. 
Description: image 
Description: image 
Description: image 
Description: image 
※ Analiz, ASTRELLA CV - Linq kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

 

Kalp Yetmezliği Tanısı için Uygulama Paketi

Global olarak yaşlanan nüfusla, kalp yetmezliğinin tanısı ve yönetimi çok önemli hale gelmiştir. Kalp yetmezliği ve ritim bozukluğu olan hastaların ultrason tetkiki, en yüksek verim ve hassasiyetle sağlanmalıdır. LISENDO 880'in sunduğu farklı gelişmiş uygulamalar, kalp yetmezliğinin tanısı için hassas ve kullanımı kolay olan entegre bir tanılama paketi sağlayarak birleştirilmektedir.


 Description: image

 

GLS (Global Boylamsal Deformasyon)

Description: image


En son ilgi, normal bir Ejeksiyon Fraksiyonu (EF) sürdürüldüğünde bile kalp yetmezliği olan hastalarda belirgin ölçüde bozulabilen GLS, LV endokardiyum uzunluğundaki değişiklik oranında gösterilmiştir. Hem izleme hem de GLS hesaplamaya yönelik gelişen iş akışı, rutin tetkiklerde kullanımını sunarak ölçüm ve analiz zamanını belirgin ölçüde kısaltmıştır.

 

VFM (Vektör Akış Haritalama)

Description: image


VFM, GLS tarafından yakalanan defektlerin kasılması süresince LV içerisinde oluşan hemodinamik etkileri görüntüleyebilmektedir. Enerji Kaybı ekranı, kalp bölümünde elde edilen bilgi ile kalp yetmezliğinin olası erken saptanmasını sağlayarak akış bozukluğuyla dağılan enerjiyi haritalamaktadır.

 

R-R Navigasyon + Çift Geçitli Doppler

Düzensiz kalp atışı olan hastalarda, örneğin, kalp yetmezliğine bağlı atrial fibrilasyon veya ritim bozukluğunda, ölçümler kararlı kalp hızının bir periyodu süresince yapılmalıdır. Hastaya bağlı değişkenlik, zayıf hassasiyet, uzun işlemler gibi zorluklar geçmişte engeller oluşturmuştur. R-R Navigasyon, R-R aralığının önceki 2 dalga formuyla aynı olduğu yerdeki bir kalp atımını seçerek ölçüm için uygun olan kalp atımlarını otomatik olarak saptamaktadır. 
※ Ek olarak, Çift Geçitli Doppler ile kombinasyon halinde, diyastolik performansa ait ölçüm için uygun bir kalp atımını seçebilmektedir. 
Text Box: Ölçüm için Uygun Kalp Atışı    Text Box: Önceki 2 R-R Aralıkları    Description: image

 

Vasküler

Otomatik IMT

Description: image


Karotid artere ait uzun eksenli görüntü üzerindeki İlgi Alanının yerleşimini takip ederek tanısal esaslara göre maksimum ve ortalama IMT'yi ölçerek Intima-Media Kalınlığını (IMT) otomatik olarak saptamaktadır.İlgi Alanındaki tüm noktalardan gelen maksimum, minimum, ortalama ve Standart Sapmayı (SD) hesaplayarak Otomatik IMT'nin ölçüm hassasiyetini artırması beklenmektedir.