. OASIS

Skip to main content

fujifilm

FUJIFILM Grubu

FUJIFILM Grubu
Kurumsal Bilgiler

FUJIFILM Healthcare Turkey Sağlık A.Ş.

 

Yüksek Alanlı Yeni Nesil Açık MR

Oasis 1.2T MR sistemi, teşhis için hasta odaklı yüksek bir standart belirlemektedir. Oasis'in gantrisinin tamamen açık mimarisi, gelişmiş mıknatıs tasarımı ve Zenith RF Teknolojisi yüksek performanslı görüntülemede benzersiz bir deneyim sunmaktadır.

 

Eşsiz hasta konforu, hızlı iş akışı, son teknoloji klinik yetenekler ve % 99 up-time süresi garantisi sunan Oasis 1.2T MR, engelsiz görüntüleme açısı ve yüksek hareket kabiliyetine sahip hasta masasıyla, görüntülemesi en zor hastalarda dahi güvenlik, performans ve verimden ödün vermeden hizmet vermektedir.

 

OASIS’te gantriye dahil edilen T/R vücut bobini ile ekstra bir alıcı bobine gerek duyulmadan görüntüleme yapılabilmektedir.

 

Süper iletken mıknatısın açık tasarım ile kullanılması, yüksek statik alan yoğunluğu sağlamaktadır.


Açık tasarımlı gantri, hastalarda emniyet ve güven hissini arttırır.


OASIS ile diğer açık MR’lardan farklı olarak, FUJIFILM'nin kapalı tasarımlı yüksek alanlı süperiletken MR sistemlerinde bulunan Spektroskopi gibi geliştirilmiş görüntüleme uygulamaları yapılabilmektedir. Özellikle geliştirilen yüksek hassasiyete sahip solenoid alıcı bobinler yüksek görüntü kalitesi sunmaktadır.


Ofset destek ve lateral hareket kabiliyetine sahip hasta masası iş akışını hızlandırmaktadır.

 

 

FreeStyle - Serbest Stil Mıknatıs Görüntüleme

Zenith RF Teknolojisi

Zenith RF Teknolojisi sayesinde, dikey düzlemde yerleştirilen bir bobin elemanı kullanılır ve bu dikey düzlemde yerleştirilen bir bobin elemanı yatay manyetik alanda uygulanan yüzeyel bobinlere kıyasla mevcut sinyalin daha güçlü bir şekilde tespit edilmesini sağlar. Sonuçta; çekim alanının yalnız yüzeyinden değil merkezinden bile yüksek homojenitede maksimum sinyal yakalanabilir.

     Zenith teknolojisinin faydaları :

  • Büyük SNR verimliliği
  • Bobin merkezinde daha yüksek hassasiyet - sadece yüzeyde değil
  • Daha yüksek sinyal homojenliği

 

 

Solenoid Alıcı Bobin Teknolojisi

OASIS ∼ Süperiletken mıknatıs ve Açık tasarım birleşimi ve yüksek hassasiyetli bobinler

Dikey mıknatıs alanı sistemi için FUJIFILM'nin özel olarak tasarlamış olduğu solenoid alıcı bobinler, çekim alanı merkezinin de yüksek hassasiyetli olarak görüntülenmesine olanak vermektedir. Bununla birlikte, hassasiyet homojenliği yeteri kadar iyidir ve çap, hassasiyeti artırmak için daha da küçültülebilir.

 

Yüksek Hassasiyet 
Dikey mıknatıs alanı sistemine ait alıcı bobinler, yatay mıknatıs alanı sistemiyle kıyaslandığında kendi yüksek hassasiyet özelliği katmaktadır. Özellikle, klinik görüntülerde önemli olan merkez alanındaki yüksek hassasiyet ve yüksek SN oranına sahip görüntülerin elde edilmesine olanak vermektedir.

 

Yüksek Homojenite 
Solenoid alıcı bobin yüksek istikrara sahiptir ve yatay manyetik alan sisteminin çok dizilimli alıcı bobininde yaygın olan bobin yakınındaki halasyon bu bobinlerde hafiflemektedir. Özellikle, vücut yüzeyindeki yağ dokularından güçlü sinyaller almak zordur, bu nedenle bu özellik yağ bastırma için önemlidir.

 

Hızlı Görüntüleme 
OASIS FUJIFILM'nin paralel görüntüleme teknolojisi "RAPID" yazılımını içermektedir. Solenoid alıcı bobine eklenen RAPID özelliği görüntüleme yönünde yüksek hassasiyet ve yüksek derecede serbestlik sağlar, bu sayede görüntüleme zamanı kısaltılmaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalar

Nöroloji Görüntüleme

Oasis, beyin ve omurganın yüksek kalitede görüntülenmesi için gerekli tüm yazılım ve donanımlara sahiptir.

 

Lezyonlar ve bozuklukların tanısı için All Around RADAR, RAPID ve ADAGE ile beyin ve sinir dokularının ayrıntılı görüntüleri elde edilir. OASIS ile anatomik yapıların yüksek çözünürlüklü, artifakt azaltımlı görselleştirilmesi mümkündür.

 

IsoFSE kullanılarak yüksek çözünürlüklü görüntüler, ayrıntılı değerlendirme için herhangi bir düzlemde incelenebilir veya başka bir kalınlıkta yeniden oluşturulabilir.

 

Normal ve hastalıklı dokunun karakteristik farklılıkları hakkında bilgi veren DWI, DTI ve Perfusion görüntüleme ile fizyolojik ve kantitatif analiz yapılabilmektedir.

 

All Around RADAR Hareket önleyici yazılım ile tüm beyin taraması

All Around RADAR

Hareket önleyici yazılım ile tüm beyin taraması

isoFSE

Herhangi bir düzlemde yüksek çözünürlüklü reformatlarla izotropik tarama özelliği

ADAGE

Yüksek sinyal ve kontrast çözünürlüğü için kombine ekolar 

Blood Sensitive Imaging

Duyarlılık görüntüleme

Advanced Neuro Suite

Kan akımı ve hacim perfüzyon analizi

DWI & DTI

Difüzyon hızını ve suyun yönü analizi

 

Kas İskelet Görüntüleme

Açık mimarisi ve endüstrinin en geniş hasta masası, tüm anatomi için merkezde rahat konumlandırmayı sağlar. Oasis, MSK görüntüleme için yüksek çözünürlüklü tarama ve üniform yağ bastırma özelliğine sahip esnek ve sağlam bir platform sunar.

 

• OpFSE, tüm hızlı spin eko alımları için üstün kenar detaylarıyla yüksek netlik ve net görüntüler sağlar

• PrimeFSE ve FatSep ile hızlı ve etkili metal artifakt azaltma teknikleri

• T2 RelaxMap, Su Uyarımı ve ADAGE ile detaylı kıkırdak değerlendirmesi

• Zorlu yapıları görselleştirmek için isoFSE ile izotropik hacim görüntüleme

 

primeFSE
Metal artifakt azaltımı

FatSep
Kullanıcı tarafından seçilebilir kapsamlı yağ bastırma

All Around RADAR
Çeşitli doku kontrastlarında hareket önleyici yazılım

T2 RelaxMap
Kapsamlı kıkırdak değerlendirmesi

isoFSE
İzotropik, herhangi bir düzlemde yüksek çözünürlüklü 

ADAGE
Üstün kıkırdak ve sıvı farklılaşması için kombine 

Abdomen Görüntüleme

Oasis, karaciğer, böbrek, prostat ve meme de dahil olmak üzere geniş bir uygulama alanında tanıya yardımcı olmak için güçlü dinamik, difüzyon ağırlıklı ve hareket telafili görüntüleme sağlar.

 

  • RAPID ile genel vücut görüntüleme için genişletilmiş kapsama alanında kısa nefes tutma süreleri
  •  
  • All Around RADAR sekansı ile hareketi azaltmak için kapsamlı hareket dengeleme teknikleri
  •  
  • Vücut DWI ile artırılmış lezyon tespiti

 

TIGRE, dinamik görüntüleme için üniform yağ bastırma ile yüksek temporal ve uzaysal çözünürlük sağlar.

 

 

TIGRE
Karaciğer, meme, böbrek ve prostatın dinamik görüntülemesi

Multi-Parametric Prostate
Teşhis ve girişimsel görüntüleme için tüm araçlar

FatSep
Kısa bir nefes tutmada dört görüntü kontrastı

T2* RelaxMap
Karaciğer demir miktarı

Breast Imaging
Kapsamlı tanı ve girişimsel tanı olanağı

Enterography
Peristalsis değerlendirmesi için dinamik hareketlilik çalışmaları

MRCP
Basit non-invazif hepatobilyer değerlendirme

   

 

Vasküler Görüntüleme

Kan akışı dinamiği, bolus zamanlaması ve büyük FOV gibi birçok faktör, en deneyimli tesisler için bile zorlayıcı vasküler ve kardiyak görüntüleme yapmaya katkıda bulunur. Oasis, tutarlı sonuçlar elde etmenizi sağlayan özellikler sunar.

 

• FLUTE ve TRAQ ile bolus zamanlı MR anjiyografi kolaylaşır.

 

• Kontrastsız MR Anjiyografi çözümleri, VASC-ASL ve VASC-FSE, maliyetleri ve riski azaltır.

 

• Kapsamlı kardiyak görüntüleme ve analiz araçları paketi.

 

 

VASC-ASL
Kontrastsız vücut MRA ve MRV

VASC-FSE
Kontrastsız periferik MRA

FLUTE
Floroskopi tetiklemeli MRA

TRAQ
Zaman-çözümlemeli MRA

SIR Map
Karotid plak kateterizasyonu

Kardiyak
Fonksiyonel, morfolojik ve koroner arter yetenekleri